...

Reklamacje i zwroty

Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia.
 • Konsument może odstąpić od umowy za pomocą formularza kontaktowego lub drogą elektroniczną.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Dla ułatwienia Sklep udostępnia również wzór formularza który możesz wydrukować i dołączyć do zwracanej przesyłki (pobierz) lub z oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej).
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, bądź na adres poczty tradycyjnej
 • Zamawiający może odstąpić od umowy e-mailem pod adresem kontakt@atmasklep.pl zarówno przed wysłaniem zamówionego towaru, jak i po jego wysłaniu – w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru.
 • W przypadku gdy towar będzie niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, odstąpienia od umowy, bądź wymiany towaru na wolny od wad. Zapis niniejszy nie ogranicza praw Klienta – konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Jeżeli wada jest nieistotna Kupujący nie może odstąpić od umowy (chyba, że korzysta z tego uprawnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru).

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach, gdy:

 • przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne, albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w innych przypadkach, uregulowanych treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
Wzór formularza odstąpienia od umowy: (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
 • Adresat: Atmasklep, Osiedleńcza 10/4,  41-800 Zabrze, Polska  email: kontakt@atmasklep.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data
Przed wysłaniem zwrotu uprzejmie prosimy o informację nadania na adres e-mail: kontakt@atmasklep.pl
Atma
Logo
Twój koszyk